СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
gerb

У К Р А Ї Н А
СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2018 року № 4

Синевир

Про структуру, чисельність, схеми посадових окладів на 2019 рік працівників виконавчого апарату сільради та установ, які фінансуються із місцевого бюджету

 

Розглянувши пропозиції членів комісії з питань бюджету та фінансів сільради, головного бухгалтера сільради Суботи О.П., секретаря сільської ради Шпільки О.М., сільського голови Куруца М.М. щодо службової необхідності внесення змін до штатного розпису на 2019 рік, приведення до вимог діючого законодавства структуру виконавчого апарату сільради з метою більш оперативного, ефективного та якісного виконання завдань й обов’язків покладених на орган місцевого самоврядування, впорядкування посад відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  від 28 липня 2010 року № 327, відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови КМ України від 07 лютого 2007 року №174 «Про затвердження типових штатів працівників органів місцевого самоврядування зі змінами від 07 червня 2001 року 2493-111», Постанови КМ від 06 лютого 2008 року № 34, та Постанови КМ від 23 травня 2009 року №494 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2007 року №268», статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Наказу № 77 від 02.10.1996 року «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів», враховуючи пункт 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Синевирської сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 7 структури штатного розпису виконавчого апарату Синевирської сільської ради, а саме:

– вивести з структури виконавчого апарату сільради посаду спеціаліста І–ої категорії (землевпорядника);

– ввести до структури штатного розпису виконавчого апарату сільської ради посаду діловода на 0,50 ставки посадового окладу.

2. Внести зміни до пункту 10 структури штатного розпису виконавчого апарату Синевирської сільської ради, а саме перейменувати посаду «Секретар-друкарка, діловод» на «Секретар-друкарка» (код КП – 4144).

3. Структуру виконавчого апарату Синевирської сільської ради, затверджену рішенням Синевирської сільської ради від 23.05.2018 р. № 2, викласти у новій редакції з врахуванням змін.

4. Затвердити на 2019 рік структуру, чисельність та схеми посадових окладів працівників, які фінансуються із місцевого бюджету сільської ради, а саме:

– Виконавчого апарату сільської ради у кількості 12.00 штатних одиниць (згідно з додатком 1);

– Дитячого навчального закладу №1 с. Синевир у кількості 10.10 штатних одиниць (згідно з додатком  2).

5. Дозволити сільському голові, при необхідності, вносити зміни до структури працівників установ, які фінансуються із сільського бюджету сільської ради та виконавчого апарату сільської виконавчого апарату сільської ради в межах затвердженої чисельності та фонду оплати праці.

6. Встановити, що за особистий вклад в загальні результати роботи територіальної громади, діяльності виконавчого апарату сільської ради сільський голова щомісяця протягом 2019 року преміюється в розмірі 50 відсотків від середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці, отримує матеріальну допомогу під час відпустки на оздоровлення та матеріальну допомогу для покращення соціально-побутових умов, здійснює преміювання та встановлює надбавки за складність на напруженість в роботі працівникам виконавчого апарату, відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, за умови виконання сільського бюджету.

7. Надати дозвіл сільському голові вносити постатейні зміни кошторису витрат на утримання виконавчого апарату сільської ради.

8. Затвердити Положення про преміювання керівників та працівників Синевирської сільської ради згідно з додатком 3.

9. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Синевирської сільської ради (www.rada.synevyr.org.ua).

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера сільради та постійну комісію з питань бюджету та фінансів.

 

Синевирський сільський голова                                                            М. Куруц

 

 

Додаток 1
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 4

 


СТРУКТУРА
виконавчого апарату Синевирської сільської ради

 

№ з/п Назва посади Штатні одиниці
1. Сільський голова 1
2. Секретар сільської ради 1
3. Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого органу ради 0,75
4. Головний бухгалтер 1
5. Спеціаліст І – ої категорії (бухгалтер) 1
6. Спеціаліст ІІ – ої категорії (землевпорядник) 1
7 Діловод 0.50
8. Спеціаліст І – ої категорії (юрисконсульт) 1
9. Інспектор ВОС 1
10. Секретар-друкарка 1
11. Рахівник-касир 0.75
12. Технічний працівник (прибиральниця) 0.50
13. Завідувач сектору культури 0.75
14. Художній керівник 0.75
Всього: 12

 

Cекретар Синевирської сільської ради                                                          О.Шпілька

 

Додаток 2
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 4

 

СТРУКТУРА
працівників Дошкільного навчального закладу №  1 с. Синевир

 

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Штатні одиниці
1. Завідуючий 1
2. Вихователь 2,6
3. Музичний керівник 0,5
4. Кухар 1
5. Прачка 0,5
6. Помічник вихователя 2
7. Короткострокові групи 2
8 Електромонтер 0,5
  Всього: 10,10

 

Cекретар Синевирської сільської ради                                                          О.Шпілька

 

 

 

Додаток 3
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 4

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання керівників та працівників Синевирської сільської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників апарату Синевирської сільської ради (далі — Положення) розроблене відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» та з метою сприяння забезпечення своєчасного та якісного виконання завдань, планів, доручень органів влади, посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи посадових осіб місцевого самоврядування Синевирської сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, творчості в роботі, добросовісності виконання посадових обов’язків та особистого внеску в загальні результати роботи.

Це положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, умови і порядок визначення розміру премій працівникам сільської ради.

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх працівників сільської ради, в тому числі її голови, заступника, секретаря, спеціалістів та працівників технічного персоналу виконавчого апарату Синевирської сільської ради.

1.3. Преміювання працівників апарату сільської ради здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за підсумками роботи (за місяць, квартал, півріччя, тощо).

1.4. За виконання особливо важливої роботи з урахуванням особистого внеску у загальну роботу діяльності виконавчого апарату сільської ради та адміністративні потреби громадян села, з нагоди ювілейних дат, державних і професійних свят (День Конституції України, до Дня державного службовця, до Дня 8 Березня, до Дня незалежності України, Дня місцевого самоврядування, Нового року та ін.) за розпорядженням сільського голови працівникам може бути виплачена премія в межах затвердженого фонду оплати праці.

1.5. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

1.6. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

1.7. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії дисциплінарного стягнення.

2. Фонд преміювання

2.1. Фонд преміювання (щомісячна премія, одноразові премії до Дня Конституції України, до Дня державного службовця, до Дня 8 березня (жінкам), до Дня незалежності України, до Дня місцевого самоврядування, Нового року та ін.) працівників апарату сільської ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі сільської ради.

3. Показники преміювання і розмір премії

3.1. Преміювання працівників апарату сільської ради та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків відповідно до розпорядження сільського голови в межах коштів, передбачених на преміювання.

3.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років і гірських.

3.3. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його особистого внеску в загальні результати діяльності сільської ради. При оцінці особистого внеску працівників враховується компетентність, ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність винаходів, прийнятих рішень, інші досягнення;

3.4. Основними показниками (умовами) для преміювання працівників апарату сільської ради є:

– виконання заходів, передбачених планами роботи виконавчого комітету Синевирської сільської ради;

– раціональна і ефективна організація роботи колективу та добросовісне виконання посадових обов’язків;

– прийняття ефективних управлінських рішень, висока результативність у роботі;

– своєчасність та якість підготовки довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на сесіях та засіданнях виконкому сільської ради;

– налагодження тісної співпраці з громадськістю, відповідними службами району, села, підприємствами, підприємцями;

– своєчасне і ефективне виконання розпоряджень, рекомендацій вищих органів влади, завдань і доручень поставлених керівництвом сільської ради;

– творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних методів роботи;

– якісна та своєчасна підготовка документів;

– якісна і ефективна робота з листами та зверненнями громадян;

– додатково відпрацьований час;

– виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків згідно з посадовою інструкцією;

– постійне самовдосконалення, підвищення професійної кваліфікації;

– належне утримання робочого місця, збереження майна сільської ради та його раціональне і бережливе використання;

– дотримання вимог трудового законодавства, правил трудового розпорядку, трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та охорони праці і пожежної безпеки.

3.5. Недотримання показників (умов) п.п. 3.3, 3.4 тягне за собою зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також є:

– прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 3-х годин протягом робочого дня) без поважних причин;

– невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування“;

– порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил поведінки державного службовця;

– притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

– неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, пожежної безпеки та правил санітарії і гігієни;

– нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, тощо.

3.6. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, у якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку.

3.7. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

4. Установлення надбавок

4.1. Законодавством визначено два види надбавок:

– надбавка за високі досягнення у праці;

– надбавка за виконання особливо важливої роботи.

4.2. Надбавка за високі досягнення у праці (або за виконання особливо важливої роботи) встановлюється службовцям у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років та гірських відповідно до розпорядження сільського голови.

4.3. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.

4.4. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.

4.5. Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з цих надбавок.

4.6. Відповідно до наказу Міністерства праці України № 77 від 02.10.96 р. із змінами може встановлюватися надбавка робітникам апарату сільської ради за складність та напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу відповідно до розпорядження сільського голови.

4.7. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх встановлення.

5. Порядок преміювання

5.1. Преміювання працівників апарату сільської ради, встановлення їм надбавок здійснюється за поданням секретаря сільської ради на підставі оцінки та всебічного аналізу виконання ними посадових обов’язків і завдань.

5.2. Бухгалтер сільської ради щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання та подає на розгляд керівництву сільської ради.

5.3. Встановлення або позбавлення премії, надбавки працівникам апарату сільської ради здійснюється на підставі розпорядження сільського голови, яке готується на основі доповідної записки секретаря сільської ради на ім’я сільського голови.

5.4. У доповідній записці секретаря сільської ради визначається перелік працівників для преміювання із зазначенням розміру преміювання та працівників, яких потрібно позбавити премії із відповідним обґрунтуванням.

5.5. Секретар сільської ради преміюється за розпорядженням голови.

5.6. Сільський голова преміюється на підставі рішення сесії, яке приймається, як правило, один раз на рік, при затвердженні сільського бюджету, у якому вказується про порядок оплати праці голові, в тому числі розмір премії, тривалість періоду протягом якого дана премія виплачуватиметься.

6. Інші умови.

6.1. Нарахування та виплата премій здійснюється бухгалтерією Синевирської сільської ради на підставі відповідного розпорядження сільського голови.

6.2. Нарахована премія за місяць та інші премії і надбавки виплачуються одночасно з виплатою заробітної плати або в наступному місяці одночасно з виплатою авансу.

 

Cекретар Синевирської сільської ради                                                          О.Шпілька