СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
gerb

У К Р А Ї Н А
СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 грудня 2018 року № 5

Синевир

Про сільський бюджет на 2019 рік

 

На виконання вимог ч. 2 ст. 72 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 72, 78 Бюджетного кодексу України, сесія Синевирської сільської ради вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 2909500 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2856500 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 53000 гривень згідно з додатком 1;

видатки місцевого бюджету у сумі 2909500 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2856500 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 53000 гривень згідно з додатком 2;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1500 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 5000 гривень, що становить 0,18 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на реконструкцію капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 80000 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69, Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”:

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);

– пальне;

– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ;

– пальне;

– акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Місцеві податки:

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;

– земельний податок з юридичних осіб;
– земельний податок з фізичних осіб;
– орендна плата з фізичних осіб;
– туристичний збір, сплачений юридичними особами;
– туристичний збір, сплачений фізичними особами;
– єдиний податок з фізичних осіб;
– адміністративні штрафи та інші санкції;
– плата за надання інших адміністративних послуг;

– надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;

– державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

– державне мито, не віднесене до інших категорій;
– інші надходження;

– кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна одержаного територіальною громадою в порядку успадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а саме:

у частині доходів є такі надходження:

– екологічний податок;

– надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;

– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

– плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діял.;

– офіційні трансферти;
– від органів державного управління;
– субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам;

– субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції.

8. Відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України визначити на 2019 рік захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Синевирському сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Надати Синевирській сільській раді повноваження щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

11. Надати Синевирській сільській раді повноваження щодо забезпечення виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства;

3) забезпечення в першочерговому порядку потреб в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

4) взяття бюджетних зобов’язань за здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, якими користуються бюджетні установи.

12. Надати Синевирській сільській раді повноваження щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

13. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Визначити, що додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Синевирської сільської ради (www.rada.synevyr.org.ua).

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

 

Синевирський сільський голова                                                                           М.Куруц

 

 

Додаток 1
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 

Доходи місцевого бюджету на 2019 рік

 

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 1597800 1596100 1700
20000000 Неподаткові надходження 82300 31000 51300
30000000 Доходи від операцій з капіталом 2000 2000
50000000 Цільові фонди
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1682100 1629100 53000
40000000 Офіційні трансферти 1227400 1227400
Х Разом доходів 2909500 2856500 53000

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

Додаток 2
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 


Фінансування місцевого бюджету на 2019 рік

 

Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
Х Загальне фінансування 2909500 2856500 53000
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями
Х Загальне фінансування

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

 

Додаток 3
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 


РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 01 011  0111 0110150 1549100 1549100 11507100 35000
 01 011  0111 0111010 1227400 1227400 1026900 128500 45000 45000
 01 011  0111 0113210 2000 2000 2000
 01 011  0111 0113242 15000 15000
 01 011  0111 0114082 10000 10000
 01 011  0111 0116030 35000 35000
 01 011  0111 0117461 13000 13000
 01 011  0111 0118330 8000 8000
 01 011  0111  0118700 5000 5000
Х Х Х УСЬОГО  2856500 2856500 2536000  178500 53000 53000

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

 

Додаток 4
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 

Кредитування місцевого бюджету у 2019 році

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
         0                      
Х Х Х УСЬОГО                        

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

 

Додаток 5
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 


Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

 

Код Найменування бюджету – одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0111010 1227400 1227400

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

 

 

Додаток 6
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 

 

 

Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об’єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 011 0110150 Капітальний ремонт Будинку Синевирської сільської ради 2018-2021 2049,669
01 011 0110150 Реконструкція системи опалення та системи теплопостачання Будинку Синевирської сільської ради 2018-2021 66,065
Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька

 

 

Додаток 7
до рішення Синевирської сільської ради
від 22.12.2018 року № 5

 

 

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 011 0111 0114082 Програма культурно-мистецьких заходів та території Синевирської сільської ради на 2019 р. №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0114082 Програма щодо придбання подарунків з солодощами по відзначенню святкових заходів до дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0116030 Програма виготовлення та упровадження у життя символіки територіальної промади с.Синевир на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0116030 Програма виділення коштів з місцевого бюджету на спорудження пам”ятника Бокорашу на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0116030 Програма утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення села Синевир на 2019 р. №2 від 22.12.2018 р. 15000,00 15000,00
01 011 0111 0116030 Програма профілактики злочинності, безпеки публічної безпеки і порядку на території села Синевирської на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0116030 Програма про утримання кладовищ та пам’ятників в селі Синевир на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0113242 Програма соціального захисту населення “Турбота” Синевирської сільської ради на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 15000,00 15000,00
01 011 0111 0118700 Програма на 2019 рік захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру та ліквідації наслітків пожеж №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0117461 Програма утримання та ремонту автомобільних доріг на території Синевирської сільської ради на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 5000,00 5000,00
01 011 0111 0117461 Програма про очистку доріг комунальної власності від снігу в селі Синевир на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 8000,00 8000,00
01 011 0111 0113210 Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у Синевирській сільській раді на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 2000,00 2000,00
01 011 0111 0118330 Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2019 рік №2 від 22.12.2018 р. 1700,00 1700,00
Х Х Х УСЬОГО Х Х 80000,00 80000,00 1700,00 1700,00

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                                                     О. Шпілька