СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
gerb

У К Р А Ї Н А
СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХV сесія VIІ скликання
Друге пленарне засідання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 грудня 2017 року № 7

Синевир

Про сільській бюджет на 2018 рік

 

Відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України сільська рада  в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2018 рік:

– доходи сільського бюджету у сумі 2621300 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 2577000 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету – 443000 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі 2621300 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 2577000 гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 44300 гривень за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головним розпорядником коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 гривень.

3. Затвердити згідно зі статтею 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

4. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету на загальну суму 211000 гривень згідно з додатком 4. Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 4, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями сільської ради.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради, в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради, в особі сільського голови, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

11. Надати право виконавчому комітету сільської ради за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

11.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2018 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

11.2. Вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2018 рік.

11.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

12. Установити, що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється виконкомом сільської ради.

13. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету.

 

Синевирський сільський голова                                          М. Куруц