СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Регуляторний акт | Рішення ради від 14 грудня 2012 року № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Синевирської сільської ради
від 14 грудня 2012 року № 1

 

ПРАВИЛА
благоустрою, забезпечення чистоти і порядку
на території Синевирської сільської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Синевирської сільської ради (далі – Правила, або Правила благоустрою) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою, забезпечення чистоти і порядку та утримання відповідно цих правил територій об’єктів благоустрою села Синевир, Заверхня Кичера, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, забезпечення чистоти і порядку (далі – Сфера благоустрою) на території сіл, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території села виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою села Синевир використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою села Синевир забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території села Синевир.

1.4. Повноваження Синевирської сільської ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про органи самоорганізації населення”, іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Синевирська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території села Синевир норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Автомобільна дорога – лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного безпечного та зручного руху транспортних засобів.

2.1.2. Балансоутримувач – власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

2.1.3. Благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.4. Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.5. Вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.6. Вулиця – автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

2.1.7. Дорожнє покриття – укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.11. Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

14) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

15) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

16) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

17) інші елементи благоустрою території Синевирської сільської ради.

2.1.12. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.13. Заходи з благоустрою – роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.14. Кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та побудованими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.1.15. Користувачі дорожніх об’єктів – учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

2.1.16. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, арки, павільйони, знаки та ін.).

2.1.17. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності – це невелика (площею до 30 кв.м.) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

2.1.18. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

2.1.19. Міст – споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд.

2.1.20. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначення, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

– вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

– кладовища;

– місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

– місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

– мости;

– місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

– інші території загального користування в межах села Синевир;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах села Синевир.

2.1.21. Прибудинкова територія – територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.22. Проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.23. Рекламні засоби (з обладнанням) – це елементи благоустрою села, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, пласкі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами належать опори, блоки тощо.

2.1.24. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.25. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний – комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний – комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних із відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною чи відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.26. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.27. Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.28. Суб’єкти у сфері благоустрою села Синевир – учасники відносин у сфері благоустрою села Синевир, а саме: органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.29. Територія – сукупність земельних ділянок, що використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.30. Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення, озеленення території, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.31. Утримання будинків і прибудинкових територій – діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків та правил згідно із чинним законодавством.

2.1.32. Ярмарок – захід, під час якого надаються у тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

 

Розділ 3. Права та обов’язки громадян сфері благоустрою села Синевир

3.1. Громадяни у сфері благоустрою села мають право:

3.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів Синевирської сільської ради;

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території села;

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою села;

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані дворів, вулиць, кладовищ, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою села в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

3.2. Громадяни у сфері благоустрою села зобов’язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними у встановленому порядку території, включаючи території прилеглі до закріплених, від огорожі(кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

3.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території села;

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою села;

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм;

3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами у селі Синевир;

3.2.7. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

 

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців у сфері благоустрою села Синевир

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою села мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку села Синевир та заходах з благоустрою його територій;

4.1.2. Брати участь у обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою села;

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

4.1.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою села зобов’язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини) та території, території, включаючи території прилеглі до закріплених, від огорожі (кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з Синевирською сільською радою, органами архітектурно – будівельного контролю, органами державного містобудівельного контролю та органами з питань охорони культурної спадщини (у разі, якщо об’єкт належить до історичної забудови);

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

4.2.7. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.9. Вивозити або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм;

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими особами;

4.2.12. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

4.2.13. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території села Синевир

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правовчином, або обов’язок з утримання якої закріплено відповідним правовчином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

5.1.6 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

1) Доріг, вулиць (провулків, проїздів).

Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту та утримання зазначених об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами, їх охорони.

Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державтоінспекцією МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

– своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів безпеки руху;

– постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому руху, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

– контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

– вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державтоінспекцією МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

– аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

– разом з Державтоінспекцією МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

– сповіщати виконавчий комітет Синевирської сільської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

– забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” сільських вулиць і доріг, що знаходяться на балансі сільради, зобов’язані:

– утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні та придорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

– установлювати і утримувати в справному стані огорожі та вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби і свійської птиці на дорожні об’єкти;

– у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти.

Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, зобов’язані:

– утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

– забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

– забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

– у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також Державтоінспекцію МВС України;

– дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

У межах „червоних ліній” сільських вулиць комунальної власності та доріг забороняється:

– розміщувати гаражі, встановлювати паркани, голубники, інші споруди та об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

– розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

– смітити, псувати дорожнє покриття, вирубувати зелені насадження, випасати худобу та свійську птицю;

– спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

– скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

– встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

– засмічувати канави та викиди у них сміття;

– виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державтоінспекцією МВС України.

Відкриття нових автобусних маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

2) Кладовищ.

Утримання кладовищ забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечується у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Синевирської сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, прилеглих будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території, або органом, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений актом органу місцевого самоврядування.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

5.3.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглій до приватної забудови.

5.3.5. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, окрім випадків коли щодо такого розміщення власник будматеріалів уклав відповідний договір з Синевирською сільскою радою.

5.3.6. У разі виявлення таких несанкціоновано розміщених будматеріалів, власнику доправляється вимога на усунення порушень, шляхом перенесення такого майна на власну територію у строк не пізніше 5 днів. У випадку, якщо такі дії власником не виконані, або виконані не в повному обсязі, залишене майно підлягає вивезенню на тимчасове збереження на територію комунального підприємства, або підприємства на яке покладено обов’язки по благоустрою території Синевирської громади, терміном до 10 днів. Усі витрати по вивезенню, збереженню та утилізації майна покладаються на його власника. Якщо власник не заявить про майнові права на вищевказане майно у визначений термін, воно підлягає утилізації, або реалізації на користь місцевого бюджету Синевирської сільської ради.

5.3.10. У разі, коли власник вивезеного на тимчасове збереження майна звертається до Синевирської сільської ради, у 10 денний термін з моменту вивезення, з заявою про повернення такого майна, то дана особа має відшкодувати витрати на вивезення та збереження цього майна, після чого майно повертається власнику з вказівкою на недопущення подібних порушень надалі.

5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.

5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель і споруд інженерного захисту, санітарних споруд

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель і споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію зазначених будівель та споруд.

5.6. Порядок санітарного очищення території села Синевир

5.6.1. Санітарне очищення території села Синевир включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території села відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, чинного законодавства.

5.6.2 Обов’язок з ужиття протиковзних заходів, механізованого та ручного прибирання територій, а саме:

– покриття проїжджої частини сільських вулиць, провулків та тротуарів, за кошти сільського бюджету покладається на сільську раду;

– дворів, тротуарів, покриття частини вулиць, провулків, прилеглих до приватного житлового фонду та малоквартирного житлового фонду територіальної громади: покладається на власників житла с. Синевир;

– дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій із земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам: покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

– тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них: покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують зазначені об’єкти;

– охоронних зон ліній електромереж: покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

– прилеглих до АЗС на відстані 15 метрів навколо них: покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують ці об’єкти;

– кінцевих автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують зазначені зупинки (далі – підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

– автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих: покладається на відповідні підприємства, житлово-експлуатаційні організації або інших осіб, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;

– місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торговельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території: покладається на осіб, визначених сільською радою;

Рішенням Синевирської сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах села.

5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменя;

2) Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки . Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

3) Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

4) Регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) Вивіз сміття з території загального користування, ринків та від населення, здіснюється згідно з графиком, затвердженим рішенням виконкому Синевирської сільської ради та згідно з укладеними договорами. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводиться за окрему плату;

6) Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів, у належному санітарному та технічному стані;

7) Встановлення на територіях загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) Очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, наклеєних у невідповідних місцях;

9) Контроль стану водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків у їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, що їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля і забезпечуватги їх вивезення;

11) Проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

12) Проводити протягом року необхідні заходи з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

13) Проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

14) Не допускати пошкодження елементів благоустрою села, розташованих на прилеглих територіях;

15) Із додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

16) Належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання зі встановлення та утримання урн покладається на:

– підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

– підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

– транспортні та інші підприємства відповідно до вимог цих Правил.

5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок зі встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.6. Миття сміттеєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів на 10 днів. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.

5.6.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати Державним санітарним нормам та правилам територій населених місць, затверджених наказом №145 Міністерства охорони здоров’я від 17.03.2011 р.

5.6.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.9. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) Підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних і громадських транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях , за винятком території місць для зупинки маршрутних і громадських транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори та на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки та інші місця, виконкомом сільської ради.

3) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляної суміші. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.6.10. Тротуари, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами -підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.11. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

– мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

– мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

– прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.12. У період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку. .

5.6.13. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.6.14. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені місця чи об’єкти.

5.6.15. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.16. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території села, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

5.6.17. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконком сільської ради.

5.7. Вимоги до упорядкування територій підприємств, установ, організацій

5.7.1. Упорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.7.2. Проектами землеустрою стосовно упорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

5.8. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

5.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

1) Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) Забезпечувати у прилеглих житлових будинках, прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував 40 ДБА у денний та 30 ДБА у нічний час;

3) Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА у денний час і 30 ДБА у нічний час;

4) Додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (бари, кафе, заклади розважального бізнесу), побутового обслуговування, що розташовані у житлових будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках і приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

5) Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, у таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

– житлові будинки і прибудинкові території;

– лікувальні, санаторно-курортні заклади, заклади освіти, культури;

– готелі і гуртожитки;

– заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального бізнесу;

– інші будівлі та споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

5.8.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

5.8.3. Забороняється:

1) Гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях з 22.00 до 8.00

2) Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних закладів, розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, інших захищених об’єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити зазначені роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих будинків ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

3) Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

4) Стоянка автотранспорту із постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.

5.8.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2) Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

7) Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8) Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, інших свят відповідно до рішення сільської ради, проведення спортивних змагань;

9) Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із Синевирською сільською радою.

5.9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.9.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) Чинити дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) Вивозити та/або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) Забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) Виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

13) Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

14) Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

15) Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

16) Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

17) Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

18) Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

19) Чинити дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

20) Чинити дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

5.10. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

5.10.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;

2) у приміщеннях та на території навчальних закладів;

3) на дитячих майданчиках;

4) у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

5) у під’їздах житлових будинків;

6) у підземних переходах;

7) у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

8) у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

9) у приміщеннях об’єктів культурного призначення;

10) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

11) на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

2) у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

3) у приміщеннях гуртожитків

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та тексту такого змісту: “Куріння заборонено!”.

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: “Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров’ю!”.

5.11. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

5.11.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.

Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.11.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.11.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

– навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

– уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.11.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.11.5. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

 

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою села Синевир

6.1. Порядок утримання покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів

6.1.1. Єдині правила ремонту та утримання автомобільних доріг і вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України.

6.1.2. Правила користування, ремонту та утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Державтоінспекції МВС України.

6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, вулиць, , пішохідних зон і доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху.

6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху.

6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання зазначених робіт з відповідних контролюючих установ та сільської ради з метою перевірки цими органами строків завершення будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів.

6.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил.

6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою

6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами.

6.2.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни.

6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів.

6.2.4. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

6.2.5. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.6. Засівання газонів, висадка розсади на квітниках, обрізування дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення таких робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями.

6.2.7. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою.

6.2.8. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт з пересаджування і догляду до повного приживання, та, у будь-якому випадку, компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню.

6.2.9. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень обов’язково сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку.

6.2.10. На території зелених насаджень забороняється:

– складувати будь-які матеріали;

– влаштовувати звалища сміття, у тому числі снігу та льоду;

– обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів;

– будь-яке будівництво, у тому числі павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погодження (рішення) сільської ради;

– використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

– випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

– підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

– добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

– пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

– знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

– збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

– зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку.

6.2.11. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається:

1) на підприємство, на яке покладено обов’язки щодо сан очистки та благоустрою щодо насаджень, що належать до комунальної власності;

2) на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови (на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів села);

3) на підприємства (на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах);

4) на замовників будівництва (на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок з дня початку робіт);

5) на підприємства, згідно з рішеннями виконкому сільської ради (на пустирях, тощо);

6) на їх власників (на приватних садибах та прилеглих ділянках).

6.3. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин.

6.3.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан.

6.3.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.3.3. На головних вулицях села має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати житлові будинки.

6.3.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого сільською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.3.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим архітектурно-планувальним органом.

6.3.7. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг відключення освітлення у темний час доби забороняється.

6.4. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності

6.4.1. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами.

6.4.2. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства.

6.4.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри.

6.4.4. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття.

6.4.5. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів.

6.4.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

6.4.7. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень.

6.5. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами

6.5.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку.

6.5.2. Проведення робіт, пов’язаних із розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території села, яу межах так і за межами населеного пункту здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконкомом сільської ради.

6.5.3. Виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламних засобів на сільській території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

6.5.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на території сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, правил благоустрою території села, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

6.5.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на сільській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

6.5.6. У разі проведення робіт, пов’язаних із розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

6.5.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою села.

6.5.8. Проведення робіт із розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою села, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта.

6.5.9. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

6.5.10. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинки.

6.5.11. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

6.5.12. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

6.5.13. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

6.5.14. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 1 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м., та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску.

6.5.15. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.

6.5.16. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані із забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з підприємством, на яке покладено обов’язки щодо саночистки та благоустрою села, для забезпечення прибирання території.

6.5.17. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.

6.5.18. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

6.5.19. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.

6.5.20. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями чинного законодавства, Правил благоустрою території села (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в у встановленому порядку.

6.5.21. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.

6.5.22. Контроль за додержанням Правил благоустрою села при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет сільської ради та інші органи відповідно до законодавства.

 

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності

7.1. Порядок здійснення благоустрою, тримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

7.1.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та учасники цих заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), у разі здійснення вуличної торгівлі сплачують фінансовий збір у сільську раду, а також здійснюють своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускають його накопичення.

7.1.2. На час організації зазначених масових заходів, у тому числі вуличної торгівлі, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори зі сільською радою про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території села, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення цих заходів. Проведення заходів без укладення договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами.

7.1.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада в особі її виконкому, розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення відповідальної особи (осіб) не допускається.

7.1.4. Після завершення зазначених у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості цих заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

7.1.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття. Кількість встановлених урн має забезпечувати додержання чистоти і санітарних норм.

7.1.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів.

7.1.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на сільських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною елементи святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території села з дотриманням порядку, встановленого виконкомом сільської ради, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг

7.2.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

7.2.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

7.2.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджій частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

7.2.4. Забороняється самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку.

7.2.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

 

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території Синевирської сільської ради

8.1. Контроль у сфері благоустрою території Синевирської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

8.2. Контроль за станом благоустрою території Синевирської сільської ради, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами покладений на уповноважених осіб.

8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

1) проведення перевірок території;

2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

3) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території Синевирської сільської ради.

8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою села або посадовими особами організації, на яку покладено обов’язки щодо санітарного очищення та благоустрою території Синевирської сільської ради.

Громадські інспектори благоустрою території сільської ради та уповноважені особи:

1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою;

2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері, правоохоронним органам та органам, уповноваженим розглядати адміністративні протоколи, для притягнення винних до відповідальності;

3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

8.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців Синевирської сільської ради, за допомогою ЗМІ, та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території Синевирської сільської ради

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

2) проектуванні об’єкті благоустрою з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;

3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою;

4) порушенні правил благоустрою території сільської ради;

5) порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення;

6) самовільному захопленні території (частини території) об’єкта благоустрою ;

7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою сільської ради ;

8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення сільської ради , крім випадків, передбачених законом;

9) забрудненні (засміченні) території с. Синевир;

10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій села тощо.

9.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

9.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

9.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил.

9.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

– ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

– здійсненні ремонту інженерних мереж;

– видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

– прокладанні нових інженерних мереж;

– виконанні інших суспільно необхідних робіт.

9.7. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.6 цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

9.9. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

9.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

9.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території села або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

 

Розділ 10. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території Синевирської сільської ради

10.1. Проект Правил благоустрою Синевирської сільської ради підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект Правил благоустрою Синевирської сільської ради підлягає обнародуванню в місцях масового відвідування і обговорюванню депутатами сільської ради з сільською громадою.

 

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Синевирської сільської ради

11.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Синевирської сільської ради.