СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
gerb

У К Р А Ї Н А
СИНЕВИРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МІЖГІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

27 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від 24.12.2019 року № 1

Синевир

Про затвердження програм на 2020 рік

 

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Національну поліцію», «Про благоустрій населених пунктів», Про поховання та похоронну справу», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», «Про відходи», «Про джерела фінансування дорожнього господарства” від 18 вересня 1991 року №1562-ХІІ», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 №99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого» та інших нормативно-правових актів, сесія Синевирської сільської ради ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити наступні програми:

Програма культурно-мистецьких заходів на території Синевирської сільської радина 2020 рік (Додаток 1);

Програма утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення села Синевир на 2020 рік (Додаток 2);

Програма соціальному захисту населення “Турбота” Синевирської сільської ради на 2020 рік (Додаток 3);

Програма на 2020 рік захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру та ліквідації наслідків пожеж (Додаток 4);

Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2020 рік (Додаток 5);

Програма утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності Синевирської сільської ради на 2020 рік (Додаток 6);

Програма виділення коштів з місцевого бюджету на спорудження пам’ятника Бокорашу на 2020 рік (Додаток 7)

Програма організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у Синевирській сільській раді на 2020 рік (Додаток 8);

Програма про утримання кладовищ та пам’ятників в селі Синевир на 2020 рік (Додаток №9).

Програма про проведення оцінки майна комунальної власності, що пропонується для відчуження або списання (Додаток 10)

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на в.о. головного бухгалтера сільради Фецьо В.М. та постійно діючу комісію з питань бюджету та фінансів.

 

 

Синевирський сільський голова М. Куруц

 

 

 

Додаток 1
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

 

Програма
культурно-мистецьких заходів на території
Синевирської сільської ради на 2020 рік

 

Мета Програми

Метою сільської цільової програми культурно-мистецьких заходів на території Синевирської сільської ради на 2020 рік (далі – Програма) є реалізація в селі державної політики у галузі культури і мистецтва, створення умов для функціонування та розвитку закладів культури та сфери туризму, забезпечення культурного дозвілля до потреб населення, формування естетичних смаків мешканців Синевира, розвиток мистецького іміджу села, збереження історико-культурної спадщини, здійснення міжнародних культурних зв’язків, участь у фестивалях конкурсах, підтримання та заохочення громадян до створення культурних і мистецьких цінностей, розширення мережі доступу громадян села до отримання естетичного виховання та мистецької освіти, відновлення сфери народної творчості, залучення інвестицій до цієї сфери, створення сприятливих умов для розвитку культурної сфери Синевира, виховання дітей та молоді на прикладах життя і діяльності видатних людей, перш за все наших земляків, спрямування організації дозвілля молоді села на підвищення рівня національної свідомості, популяризація кращих зразків поетичної творчості, впровадження заходів з популяризації народної творчості з урахуванням місцевих особливостей, створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтва, підвищення рівня матеріального забезпечення такої інфраструктури, розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва. художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

1. Збереження та розвиток мережі закладу культури, недопущення його скорочення та перепрофілювання.

2. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної та мистецької творчості, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг.

3. Створення належних соціально-побутових умов для функціонування закладу культури, поліпшення матеріально-технічної бази:

– сільського Будинку культури (пошиття та придбання сценічних костюмів, проведення капітального ремонту,проведення поточних ремонтів, опорядження прилеглих територій).

Проведення на території села діяльності з популяризації та збереження пам`яток історії та культури, просвітницької роботи серед населення, залучення підростаючого покоління до участі в охороні культурної спадщини села.

Збереження, популяризація та розвиток народних ремесел, створення оптимальних умов для їх розвитку, поліпшення умов для популяризації видів народної творчості, забезпечення вільного доступу до знайомства з народними ремеслами, стимулювання пошуку нових сучасних методик у проведенні майстер-класів та виставок виробів майстрів народної творчості, пропаганда традиційних ремесел нашого села, створення умов для обміну досвідом та передачі знань з різних видів творчості наступним поколінням.

Проведення на високому організаційному рівні заходів, присвячених дню Святого Миколая, Нового року і Різдвяних свят та вручення святкових наборів солодощів

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

Підвищити рівень забезпечення культурних та духовних потреб населення;

Створити належніумови для збереження та примноження здобутків української культури та культури етносів;

Розширити міжнародні культурні зв’язки;

забезпечити участь творчої молоді у фестивалях та конкурсах різногорівня;

поліпшити мистецький імідж Синевира;

забезпечити вивчення, узагальнення та запровадження у практику досвіду роботи найкращих майстрів народної творчості;

привернути увагу широкої громадськості до традицій краю та несправедливо забутих видів народних ремесл;

– створити можливості для розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення;

розширити туристичні та культурно-мистецькі можливості села;

започаткувати поступове відновлення зовнішнього вигляду нашого села з урахуванням особливостей його історичного минулого;

здійснити залучення інвестицій у діяльність щодо вшанування пам’яті наших видатних земляків;

вдосконалити культурно-мистецький імідж нашого села та підвищити рівень розвитку процесу національно-культурного відродження суспільства;

підняти на належний рівень пропаганду культурної спадщини села;

– зростанню духовного та емоційного натхнення підростаючого покоління дітей дошкільного та шкільного віку до пізнання сутності релігійних та новорічних свят;

– з нагоди відзначення дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят забезпечити дітей дошкільного навчального закладу, дітей інвалідів та малозабезпечених сімей, дітей працівників виконавчого апарату Синевирської сільської ради новорічними подарунками.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених сільським місцевим бюджетом у сумі 50 000 гривень 00 коп. (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок)та спонсорською допомогою на 2020 рік.

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Кошторис

 видатків, спрямованих на виконання Програми культурно-мистецьких заходів на території Синевирської сільської ради на 2020 рік

 

№ п/п Найменування заходу

Обсяги

фінансу-вання (грн.)

Джерело

фінансу-вання

Головний

розпорядник

коштів

1

Проведення культурно-мистецьких заходів на території Синевирської сільської ради на 2020 рік

 

 

50 000,00

 

місцевий

бюджет

 

Синевирська сільська рада

 

ВСЬОГО

 

50 000,00

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

 

Додаток 2

до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

 

Програма

утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення села Синевир на 2020 рік

 

Загальні положення

Програма утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення с.Синевир розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року №280/97-ВР, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і спрямована на створення відповідних умов для життєдіяльності людини.

 

Мета Програми

Організація ефективного управління у сфері виробництва танадання послуг з обслуговування, утримання та ремонту мереж вуличного освітлення, а також придбання необхідного обладнання та матеріалів щодо відновлення та додаткового встановлення освітлення по вулицях комунальної власності Синевирської сільської ради

 

Завдання Програми.

Основними завданнями є:

підвищення ефективності та надійності функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення, утримання належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території села об’єктів благоустрою;

впровадження енергозберігаючих технологій та придбання нового обладнання;

заміна електричних ламп та інші ремонтні роботи;

оплата за використання електроенергії.

 

Фінансування Програми

Фінансування програми з утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення с. Синевир здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Для реалізації вказаної програми передбачено кошти в сумі 50 000 грн.00 коп.(п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок)

заміна електричних ламп та інші відновлювальні, додаткові ремонтні роботи ;

середня оплата за використану електроенергію;

придбання електроматеріалів.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                    О.М. Шпілька

 

 

Кошторис фінансування Програми

утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення села Синевир на 2020 рік

  

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Сільський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1

Програма

утримання та обслуговування мережі вуличного освітлення села Синевир на 2020 рік

 

50000,00 50000,00

Сума прописом: п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Додаток 3
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

Програма

соціального захисту населення «Турбота» Синевирської сільської ради на період 2020 р.

 

Розділ 1. Загальні положення

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турботапро людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання, в доповнення до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального захисту жителям населених пунктів сільської ради, забезпечення добробуту та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території Синевирської сільської ради є відповідне формування сільської соціальної підтримки.

В сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення.

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.

Програма соціального захисту населення «Турбота»Синевирської  територіальної громади на 2020 рік розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

 

Розділ 2. Мета і основні завдання програми

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення Синевирської сільської ради, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членам їхніх сімей, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим громадянам та іншим категоріям населення.

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

 • надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення Синевирської сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;
 • надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ;
 • надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;
 • надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним

і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

 • надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) у поточному році;
 • невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану ;
 • надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і більшероків.

 

 Розділ 3. Шляхи реалізації програми

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій, а також на підставі розпоряджень сільського голови Синевирської сільської ради.

Одноразова матеріальна допомога громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, надається у Порядку, який наведено у додатку №1, що додається до Програми.

 

Розділ 4. Очікувані результати

Очікується, що в результаті реалізації програми соціального захисту населення «ТУРБОТА» Синевирської територіальної громади на період 2019 року, відбудеться покращення надання різних допомог і послуг найбільш незахищеним верствам населення. Кошти з сільського бюджету використовуватимуться максимально ефективно.

Заходи щодо виконання Програми визначено у додатку 2, що додається до рішення.

 

Розділ 5. Фінансування програми

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішенні сесії Синевирської сільської ради «Про сільський бюджет на 2020 рік» та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії Синевирської сільської ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.

Загальний обсяг асигнувань на реалізацію  Програми на 2020 рік становить 40 000 грн. 00 коп. (сорок тисяч гривень 00 коп.) та може коригуватись.

Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок – благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Розділ 6. Організація та контроль виконанням програми

Організація виконання Програми, здійснюється виконавчим апаратом Синевирської сільської ради.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

 

 

Кошторис витрат на проведення заходів щодо виконання програми соціального захисту населення «ТУРБОТА» Синевирської сільської ради на період 2020року

 

з/п

Перелік заходів Програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

(гри)

1. Організаційно-інформаційне забезпечення

1.Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту2020соціальний працівник, виконавчий комітет сільської радифінансування не потребує

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування

1.Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб інвалідів, ветеранів війни, сімей військовослужбовців, учасників АТО, одиноких непрацездатних громадян. Результати обстежень (акти) з пропозиціями щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян виносити на розгляд виконавчого комітету

2020 соціальний працівник, виконавчий комітет, депутат сільської ради фінансування не потребує
2. Забезпечувати соціально- побутовимобслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї допомоги. 2020 соціальні робітники Міжгірського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) фінансування не потребує
3. Надавати матеріальну допомогу(в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих) таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, діти- сироти, напівсироти, студенти, воїни Афганістану, діти війни, учасники бойових дій, учасники АТО, ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім’ї, одинокі та багатодітні матері іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах 2020 виконавчий комітет сільської ради один раз на рік виплачує допомогу в сумі 2000.00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

40000.00

4. Надавати матеріальну допомогу мобілізованим учасникамантитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей), внутрішньо переміщеним особам з окупованих територій. 2020 виконавчий комітет сільської ради
5. Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, яким виповнилося 90 і більше років. 2020 виконавчий комітет сільської ради
6. Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайної ситуації виконавчий комітет сільської ради
7. Надання матеріальної допомоги особам які здійснили поховання непрацюючих осіб непенсійного віку виконавчий комітет сільської ради

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Порядок

надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення, потребують соціальної підтримки

 

Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 2 та 3, передбачених програмою соціального захисту населення ,,Турбота” Синевирської сільської ради на період 2020 року.

Матеріальна допомога може надаватися малозабезпеченим, непрацездатним, важко онко хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, а також учасникам антитерористичної операції, пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей) – учасників антитерористичної операції, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки.

Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до особистого звернення такі документи:

Заява на отримання матеріальної допомоги

ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення, що встановлює його статус, тощо.

Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при необхідності заявник надає такі документи:

довідка про стан здоров’я та необхідність лікування громадянина;

документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвелидо скрутного становища;

довідка про склад сім

копія смертного листа;

довідка на поховання

ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції;

ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення(травму, ушкодження), отримане під час участі в антитерористичноїоперації;

інші документи, що можуть підтверджувати необхідність наданняодноразової матеріальної допомоги.

Уразі відсутності необхідного пакету документів, які є обов’язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, направляються секретарю виконавчого комітету сільської ради на реєстрацію.

За наслідками розгляду отриманих документів, виконавчий комітет сільської ради може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги,

якщо:

заявник працездатний або працездатні члени його сім’ї, які без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку, як безробітні;

сім’я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу з коштів сільського бюджету;

заявник є пенсіонером отримує пенсію і не має інвалідності;

заявник є інвалідом ІІ або ІІІ групи і офіційно працевлаштований (крім проведення складних хірургічних операцій та лікування онкохворих);

Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги :

Сума фінансової допомоги є фіксованою і не може бути більшою чи меншою від того обсягу суми, що прийнято рішеннямсільської ради.

Розмір допомоги встановлюється на підставі актів складених створеною комісією по обстеженню господарств та вивчення виконавчим комітетом документів, що підтверджують потребу заявника в допомозі.

Сільський голова Синевирської сільської ради, має право в окремих випадках видавати розпорядження щодо надання одноразової грошової допомоги в межах кошторисних призначень особам у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин, що підтверджуються відповідними документами.

Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться начальником фінансово-господарського відділу-головним бухгалтером сільської ради.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                    О.М. Шпілька

 

 

 

Кошторис фінансування програми

соціального захисту населення «Турбота» Синевирської сільської радина період 2020 р.

 

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Синевирський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1

Програма соціального захисту населення «Турбота» Синевирської сільської радина період 2019 р.

 

40000,00 40000,00

Сума прописом: сорок тисяч грн. 00 коп.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

 

Додаток 4
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

Програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації наслідків пожеж на 2020 рік

 

 Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма.

Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2020 рік (далі – Програма) відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного Кодексу України, Кодексу цивільного захисту України, з метою створення умов для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків і створення та формування резервного фонду його накопичення та використання, а саме:

– реалізацію державної політики захисту населення і територій села Синевир від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

– вдосконалення системи забезпечення техногенної та пожежної безпеки населеного пункту;

– створення та подальшого розвитку спеціалізованих та добровільних аварійно-рятувальних служб, підрозділів і формувань цивільного захисту;

– забезпечення захисту життя і здоров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків, при користуванні водними об’єктами на території села Синевир тощо;

– забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту;

– створення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків

– забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру.

Таким чином, забезпечення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів області, рятування людей під час пожеж, надзвичайних ситуацій, а також при користуванні водними об’єктами, матеріальне забезпечення належного реагування на надзвичайні ситуації тощо потребує виділення значних коштів з місцевого бюджету. Без належного фінансування зазначених заходів унеможливлюється організація цивільного захисту населення і території села.

 

Визначення мети програми

Головною метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій природніх стихій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

 

Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягівта джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

Фінансування Програми за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 50 000 грн. 00 коп. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп.), передбачених рішенням сільської ради про сільський бюджет на відповідний рік, виходячи з реальних можливостей сільського бюджету та його пріоритетів.

Програму передбачається виконати на протязі 2020 р.

 

Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

У рамках виконання Програми передбачається вирішити наступні завдання та здійснити заходи за такими основними напрямами:

запобігання виникненню та створення передумов для своєчасної та успішної ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

очищення територій природніх стихій, вибухонебезпечних предметів тощо;

продовження роботи з впровадження локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки i локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу зазначених об’єктів на випадок виникнення аварії;

забезпечення гарантованого Конституцією України права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків;

створення передумов для будівництва нових захисних споруд відновлення пошкоджених територій, будинків, тощо;

організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, створення передумов для їх локалізації та ліквідації, забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, надання одноразової допомоги та забезпечення нормальних умов життєдіяльності для громадян, які постраждали від наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі шляхом розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та харчування;

забезпечення оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного (військового) характеру;

забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів з масовим перебуванням людей та населених пунктів від пожеж, природніх стихій, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та стихійного лиха.

 

  

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Кошторис фінансування Програми

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації наслідків пожеж на 2020 рік

 

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Сільський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ліквідації наслідків пожеж на 2020рік

 

 

50 000,00

 

50 000,00

 

Сума прописом: п’ятдесят тисяч. грн. 00 коп.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Додаток 5
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

Програма
поводження з твердими побутовими відходами на 20
20 рік

 

Загальні положення Програми

Програму поводження з твердими побутовими відходами на 2020 рік розроблено для розв’язання проблем, пов’язаних з охороною довкілля та здоров’ям населення, однією з причин яких є низький рівень використання відходів. Ситуація, яка склалася на території сільської ради з питання розміщення місць побутових відходів, їх збору, сортування, утилізації та подальшого використання як вторинної сировини, підтверджує існування проблеми, яка впливає на екологічний та соціальний стан населеного пункту. Реалізація заходів Програми передбачає зниження екологічної та соціальної напруги на території сільської громади.

 

Перелік заходів Програми

Налагодження схеми збору відходів від населення, підприємств та організацій.

Запровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів.

Закупівлю контейнерів для роздільного збору ТПВ.

Облаштування місця для розміщення контейнерів.

Формування волонтерських груп для проведення робіт по впорядкуванню майданчиків для розміщення контейнерів, догляду за ними та роз’яснення односельчанам про необхідність роздільного збору відходів.

 

Мета Програми

Метою Програми є вирішення екологічних, санітарних, економічних та соціальних проблем та території сільської ради через впровадження організованої системи збирання, утилізації та вивезенню відходів.

 

Нормативно-правова база для розроблення Програми

Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є Закони України: „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про відходи“, „Про благоустрій населених пунктів“, інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального виконавчого органу з питань житлово-комунального господарства.

 

Проблеми, які вирішуватимуться в процесі реалізації Програми

В Україні серйозне занепокоєння викликають проблеми, пов’язані з охороною довкілля та здоров’ям населення. Щороку вони збільшуються в основному за рахунок побутових відходів, більшу половину яких складає використана тара та упаковка, тобто полімери, макулатура, чорні та кольорові метали, дерево, склобій – те, що можна використати у подальшому в якості вторинних матеріалів та енергетичних ресурсів. Залучення відходів у господарський обіг – справа не тільки вкрай потрібна для охорони довкілля та збереження здоров’я населення, але й економічно виправдана.

Небезпеку становлять стихійні сміттєзвалища, що утворюються на околицях населеного пункту, в ярах, канавах та малих річках.

Окремо слід виділити факти масового спалювання відходів в сільській місцевості. Надзвичайно поширеною є практика спалювання (у тому числі і в опалювальних пристроях) всього, що здатне горіти, у тому числі: поліетилен, ПЕТ – пляшки, комбінована (паперово-полімерна) тара, тощо. Поширеною є також практика спалювання сухого листя, трави, різних гілок, часто з сміттям та небезпечними відходами. Вся ця гора відходів згубно впливає на повітря, яким ми дихаємо, воду, яку ми п’ємо і якою вмиваємось.

Спрямовуючи заходи із вирішення цієї проблеми, очікуються такі результати від реалізації Програми:

– скорочення кількості відходів, повна їх утилізація;

– нові технології із роздільного збору, вторинної переробки, компостування, захоронення залишків на екологічно безпечних полігонах та їх комплексне застосування;

– впровадження системи утилізації з врахуванням конкретних місцевих особливостей з використанням сільських ресурсів;

– спільна діяльність сільської ради та громадськості у вирішенні проблем;

– підняття освітнього рівня для всіх цільових груп в напрямі екоосвіти;

– підняття рівня інформування громадськості.

 

Завдання Програми

Головним завданням Програми є впровадження системи роздільного збору відходів з використанням вторинної сировини, у тому числі:

– зниження та повна ліквідація екологічної напруги;

– вивезення ТПВ;

– запровадження ресурсозберігаючих технологій;

– підвищення культури споживання;

– інформування громадськості;

– співпраця сільської влади, громадськості та підприємців у проведенні заходів екологічних програм.

 

Очікувані результати Програми

Спрямовуючи заходи із вирішення питання очікуються такі результати від впровадження Програми:

– зменшення кількості відходів, що потрапляють на полігони твердих побутових відходів;

– нові технології із роздільного збору відходів;

– комплексне застосування всіх технологій;

– спільна діяльність місцевої влади та громадськості області у вирішенні проблеми;

– підняття рівня інформованості населення.

Людством виробляється на сьогодні більше відходів, ніж коли-небудь в історії, приносячи цим велику шкоду навколишньому середовищу, і поки відходи виробляються, буде потреба в їх утилізації та переробці. Програмою передбачено запровадження системи роздільного збору і переробки з використанням вторинної сировини.

 

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування цієї Програми передбачається за рахунок коштів, місцевого бюджету Синевирської сільської ради, зокрема, коштів від збору за забруднення навколишнього природнього середовища.

Обсяг фінансування програми поводження з твердими побутовими відходами на 2020 рік складає – 25 000 грн.00 коп.( двадцять п’ять тисяч гривень 00 коп.)

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Кошторис фінансування програми на 2020 рік

поводження з твердими побутовими відходами на території  Синевирської сільської ради

 

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Сільський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1 Програми на 2020 рік поводження з твердими побутовими відходами на території Синевирської сільської ради 2500,00 2500,00

 

Сума прописом: двадцять п’ятьтисяч сімсот грн. 00 коп.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Додаток 6
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

Програма

утриманняі ремонтуавтомобільних доріг комунальної власності

на території Синевирської сільської  ради на 2020 рік

 

Вступ

Мережа автомобільних доріг є невід’ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Крім того, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця села, району,області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги комунальної власності та загального користування є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають важливе значення.

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства сільської ради свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з суспільними потребами.

Програма на 2019 рік з утримання та ремонту автомобільних доріг на території Синевирської сільської ради, розроблена з урахуванням здійснення реформування державного управління автомобільними дорогами загального користування, а також на підставі пропозицій та заяв депутаті в Синевирської сільської ради та Програти соціально еконимічного розвитку села Синевир на 2019 рік

 

Мета Програми

Враховуючи незадовільний техніко-експлуатаційний стан більшості автомобільних доріг, основною метою Програми є збереження у 2020 році існуючої мережі автомобільних доріг комунальної власності та загального користування місцевого значення є забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й безпеки дорожнього руху.

До пріоритетних напрямів під час визначення об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг віднесено:

забезпечення доступності сільських територій до села та житлового сектору;

забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально -важливих проектів, туристичних об’єктів сільського, районного, обласного, загальнодержавного значення;

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, – що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

підвищення ролі місцевих громад у плануванні ремонтних робіт на дорогах загального користування місцевого значення, контроль за ефективністю використаних коштів та якістю робіт.

Невід’ємною метою є і поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення доступності, безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

Основною метою даної Програми є:

розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов
дорожнього руху на території села;

покращення соціально-економічного розвитку, збільшення інвестиційної привабливості за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності ради та доріг загального користування на адміністративній території сільської ради;

забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів виробництва, підприємств, установ, організацій діючих на території сільради, незалежно від форм власності шляхом покращення сполучення.

 

Сучасний стан дорожнього господарства

Автомобільні дороги загального користування та сільські дороги України – це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з’єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Відповідно до статті 231 Податкового кодексу України в сільському бюджеті передбачаються видатки на фінансування робіт пов’язаних з будівництвом, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за рахунок коштів податку за першу реєстрацію транспортного засобу з юридичних осіб та громадян, які надходять до спеціального фонду сільського бюджету.

Через населені пункти також проходять внутрішні і міжрайонні пасажирські маршрути, які забезпечують автобусні перевезення пасажирів району та області.

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує виконання робіт з утримання та капітального ремонту. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним стандартам та буде служити десятки років.

 

Основні завдання та напрями Програми

Виконання Програми буде здійснюватись за такимизавданнями та напрямами:

збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, зокрема очистка доріг в зимовий період та ліквідація непередбачуваних наслідків природніх стихій;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській місцевості;

проведення поточних та капітальних ремонтів автодоріг, які найбільше його потребують;

підвищення рівня туристичних зв’язків.

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми забезпечить:

збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого значення від руйнування;

раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів набудівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності, та доріг загального  користування, які  пролягають через адміністративну територію сільської  ради.

своєчасне виконання робіт з експлуатаційного утримання та виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

очищення доріг комунальної власності від снігу;

ліквідація непередбачуваних наслідків природніх стихій (зсуві, підтоплень тощо)

ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках доріг загального користування місцевого значення шляхом проведення на них ремонтних робіт;

покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки дорожнього руху;

створення умов доступності сільських територій;

проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів комплексного інфраструктурного розвитку територій, забезпечення під’їзду до соціальних та культурних об’єктів, соціально важливих проектів, туристичних об’єктів загальнодержавного значення;

співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги, об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів та технологій.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж громади, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Синевирської сільської ради в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади, сприятиме безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури.

 

Фінансування програми

Головний розпорядник коштів – Синевирська сільськарада в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми, а також благодійні внески, транші тощо.

ФінансуванняПрограми здійснюється в межах видатків передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Загальний обсяг асигнувань на реалізацію Програми на 2020 рік становить 100 000 грн. 00 коп.(сто тисяч гривень 00 коп.)

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

 

Кошторис фінансування програми

утримання та ремонтуавтомобільних доріг комунальної власності на території Синевирської сільської ради на 2020 рік

 

 

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Синевирський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1

Утримання, ремонт автомобільних доріг комунальної власностіта

очищення доріг від снігу та непередбачуваних наслідків природніх стихій

натериторії Синевирської сільської  ради на 2020 рік

100000.00 100000.00 0,00

Сума прописом: сто тисяч грн. 00 коп.

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

  

Додаток 7
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

 

Програма

виділення коштів з місцевого бюджету на спорудження пам’ятника Бокорашу на 2020 рік

 

Головна мета програми

Збереження в селі Синевир реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, створення економічних та організаційних умов для функціонування і розвитку культури та сфери туризму, збереження звичаїв і традицій верховинського народу, піднесення культурної спадщини села Синевир.

Програма розроблена з метою проведення робіт з благоустрою території, що виділена для будівництва пам’ятника Бокорашу, спорудження (створення) пам’ятника Бокорашу, який має історичне значення для села Синевир, унікальну значимість професії бокораша, яка є важливим чинником для туризму, пізнання нинішнім і майбутнім поколінням сторічної героїчної спадщини плотогонів-бокорів у другій половині ХІХ століття.

Встановлення пам’ятника має важливе значення для туризму і прийдешнього покоління, пам’яті минулих подій, людей (бокорашів), які загинули підчас сплаву лісу на плотах (бокорах).

 

Основне завдання програми

Завдання програми – забезпечити фінансування коштів з місцевого бюджету для виготовлення проектно-кошторисної документації та обладнання території та підготовка основи під спорудження пам’ятника Бокорашу.

 

Фінансове забезпечення програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок Синевирського сільського бюджету у сумі 60000 грн 00 коп.

 

Очікувані результати

забезпечення розвитку туристичної тасоціальної інфраструктури села;

пристосування об’єктів історико-культурної та природньої спадщини під туристичну інфраструктуру;

залучення суб’єктів туристичного бізнесу до відтворення культурної спадщини.

 

Секретар Синевирської сільської ради                       О.М. Шпілька

 

 

Кошторис фінансування програми виділення коштів з місцевого бюджету на спорудження пам’ятника Бокорашу на 2020 рік

 

 

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Сільський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1 Спорудження пам’ятника Бокорашу  на 2020 р.

 

60000,00

 

60000,00

 

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

  

Додаток 8

до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

Програма

організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у Синевирській сільській раді на 2020 рік

 

      І.Загальна характеристика Програми

1. Ініціатор розроблення Програми Синевирська сільська рада
2. Дата, номер і назва законодавчих документів щодо формування Програми

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,  Кодексу України про адміністративні правопорушення

 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет ради
4.

Відповідальний

виконавець Програми

Виконавчий комітет ради
5. Учасники Програми Виконавчий комітет ради
6. Термін реалізації Програми 2020 рік
7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Кошти місцевого бюджету
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 5000.00 грн
9. Основні джерела фінансування Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством

 

Відповідно до  ст.ст. 26, 38, 59  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4  Кодексу України про адміністративні правопорушення  в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно корисні роботи, для осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які організовуються для реалізації державної політики  захисту прав та інтересів дітей на належне утримання  та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання  суспільно-корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету та інших, не заборонених законодавством джерел.

У зв’язку з цим,  є необхідність в прийнятті Програми організації суспільно корисних робіт, для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт, в якій затвердити види суспільно корисних робіт та перелік об’єктів, підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться оплачувані суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів місцевого бюджету.

 

І. Проблеми на розв’язання яких спрямована Програма

З метою реалізації у 2020 році норм Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових документів, а саме:

 1. Статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Програма передбачає забезпечення виконання норм та вимог вищевказаних законодавчих актів при відпрацюванні порушниками суспільно корисних робіт за направленням Міжгірського районного сектору з питань пробації центрального управління з питань виконання кримінальних покарань.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.

 

ІV. Шляхи і способи розв’язання проблем

 1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених  Міжгірським районним сектором з питань апробації ЦМУ з питань виконання кримінальних покарань та апробації Міністерства юстиції на відбування покарання у вигляді суспільно корисних робіт;

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими засобами праці для проведення суспільно корисних робіт.

 1. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких плануєтьсяпроведення суспільно корисних робіт:
 • Синевирська сільська рада;

Перелік об’єктів, на яких планується проведення суспільно корисних робіт:

території памятників, кладовищ, вулично-дорожні території Синевирської сільської ради.

 1. Перелік видів оплачуваних суспільнокорисних робіт:

1) благоустрій та озеленення територій села Синевир, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, роботи на об’єктах  від забруднення побутовим та промисловим сміттям, інші доступні види робіт некваліфікованої трудової діяльності, що не пов’язані з ризиком для життя, які відповідають потребам громади, мають суспільно корисну спрямованість та сприяють їх соціальному розвитку;

2) прибирання кладовищ, розміщених на території Синевирської сільської ради;

3) розчистка снігу;

4) впорядкування територій населеного пункту, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішеннями органів виконавчої влади;

5) виконання будь-яких суспільно корисних видів тимчасових робіт, пов’язаних з господарською діяльністю підприємств, установ, організацій, та для яких не можуть бути використані робочі місця та вакансії.

 1. Підприємства, установи і організації, на яких планується проведення суспільно корисних робіт:

1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільно-корисних робіт;

2) укладають договори з Синевирською сільською радою про організацію та проведення суспільно корисних робіт;

3)  надають перелік видів суспільно корисних робіт;

4) укладають з направленими особами, на відпрацювання суспільно корисних робіт, тимчасові  трудові договори на участь в суспільно корисних роботах;

5) інформуютьпорушників про умови, режим роботи, оплату праці  на підприємстві, в організації, установі;

6)  здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником;

7) оформляють  звітну документацію на оплату праці порушників, зайнятих на суспільно корисних роботах, та перерахування заробітку або частки заробітку, відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів.

 

Завдання та заходи Програми

№ з/п Назва заходу Виконавець Джерело фінансування Обсяги фінансування
1 Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями,не прямого підпорядкування, про організацію та проведення  суспільно корисних робіт

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
2 Підприємства, установи і організації заключають тимчасові угоди  з Синевирською сільською радою про організацію та проведення суспільно корисних робіт для порушників

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
3 Готувати розпорядчі документи  на направлення  порушників на суспільно корисні роботи (за  погодженням з органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань)  згідно переліку об’єктів, на яких  порушники виконують суспільно корисні роботи, та видів таких робіт)

Виконавчий комітет сільської ради

 

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
4 Своєчасно повідомляти Міжгірський районний сектор з питань пробації центрального управління з питань виконання кримінальних покарань про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
5 Інформуватипорушників про умови, режим роботи, оплату праці  на підприємстві, в організації, установі

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
6 Здійснювати контроль за  виконанням порушниками призначених їм робіт

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
7 Своєчасно повідомляти Міжгірський районний сектор з питань пробації центрального управління з питань виконання кримінальних покарань, про кількість відпрацьованих годин порушником

Виконавчий комітет сільської ради

 

Не потребує фінансування Не потребує фінансування
8 Фінансувати суспільно корисні роботи, нараховувати плату порушнику за виконання суспільно-корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів

Виконком сільської ради

 

 

Сільський бюджет 5000.00грн

 

. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансування суспільно корисних робіт проводиться за рахунок коштів селищного бюджету  згідно з кошторисом витрат на оплату праці осіб та інших не заборонених законодавством джерел.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію оплачуваних суспільно корисних робіт, для порушників на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт є:

1) кількість осіб, порушників направлених на суспільно корисні роботи Міжгірським районним сектором з питань пробації ЦМУ з питань виконання кримінальних покарань та пробації міністерств юстиції;

2) перелік об’єктів, підприємств, установ та організацій на яких планується проведення суспільно корисних робіт, для осіб (порушників) на яких судом накладено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт,  за рахунок фінансування з сільського бюджету;

3) перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт, для осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт на території Синевирської сільської ради.

4) обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання суспільно-корисних робіт;

5) нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

 

І. Використання коштів

 1. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з сільського бюджету в межах фінансових можливостей, а саме:

1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно корисних робіт, особам направленим на відбування адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт;

2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів;

3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації виконання суспільно корисних робіт.

 1. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами (завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками (порушниками) на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

VІІІ. Очікувані  результати

Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.

 

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності  та контроль за виконанням Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт в Синевирській сільській раді на 2020 рік покладається на постійну комісію з питань комунальної власності, законності та правопорядку.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Додаток 9
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

 

ПРОГРАМА

утримання кладовищ та пам’ятників в селі Синевир на 2020 рік

 

Програму утримання кладовищ та пам’ятниківв селі Синевир на 2020 рік (далі Програма) розроблено відповідно до законів України«Про поховання та похоронну справу», «Про благоустрій населених пунктів», статті 30 п.11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Правилблагоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Синевирської сільської радита Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженогонаказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 р. № 193.

Дана Програма спрямована на вирішення питання щодоприведення в належний стан та утримання кладовищ та пам’ятників.

 

Мета Програми

Основною метою Програми є забезпечення належного виконання робіт по утриманню та благоустрою сільських кладовищ та пам’ятників, створеннюсприятливих умов для відвідування кладовищ мешканцями села та доглядуза могилами своїх близьких, наданню естетичного вигляду територіїкладовищ шляхом її озеленення, впорядкування могил одиноких таневідомих громадян, збереження ритуальної атрибутики на місцях поховань,запобігання оскверненню місць поховань, а також підтримання у належномустані пам’ятників у селі Синевир.

 

Основні завдання Програми

Для досягнення поставленої мети передбачається виконання наступних

завдань:

– розроблення і впровадження заходів щодо проведення благоустрою на

території кладовищ і пам’ятників та приведення їх до належногосанітарного стану;

– підтримання у належному стані кладовищ та пам’ятників в селі Синевир.

– забезпечення населення грунтом для впорядкування могил.

 

Механізм виконання Програми

Виконання основних заходів Програми буде здійснюватисяза кошти з місцевого бюджету Синевирської сільської ради. Координацію діяльності тасистематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів,контроль за ефективним та цільовим використанням коштів будездійснюватипостійна комісія з питань бюджету та фінансів .

Для забезпечення виконання завдань Програми необхідно виконати

такі заходи:

Утриманняоб’єктів та території благоустрою сільських кладовищта памятників.

Даний захід включає поточне прибирання та очищення території кладовищ,проїздів та проходів, скошування трави, зрізку аварійних дерев, завезення грунту для впорядкування могил одиноких та невідомих громадян.

Створення сприятливих умов для відвідування кладовищмешканцями села та догляду за могилами своїх близьких та запобіганняосквернення місць поховань.

В рамках даного заходу передбачається підтримання в належному станіогорож кладовищ, зрізка дерев, кущів, скошення трави,прибирання сміття.

 

Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми передбачається за рахунок місцевого бюджету у сумі 10000.00 грн.(десять тисяч гривень 00 коп.)

 

Очікувані результати виконання Програми

Виконання комплексу заходів дозволить:

– утримувати сільські кладовища та памятники в належному стані, що

дозволить створитисприятливі умови для відвідування кладовищмешканцями села та догляду за могилами своїх близьких, надастьестетичного вигляду території кладовищ;

– утримувати в належному стані пам’ятники в селі Синевир.

 

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

Кошторис фінансування програми

утримання кладовищ та пам’ятників в с.Синевир на 2020 рік

  

№ п/п Забезпечення асигнувань Програми Синевирський бюджет
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
1

Утримання, ремонт автомобільних доріг комунальної власностіта

очищення доріг від снігу та непередбачуваних наслідків природніх стихій

натериторії Синевирської сільської  ради на 2020 рік

10000.00 10000.00 0,00

Сума прописом: десять тисяч грн. 00 коп.

 

Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька

 

 

 

Додаток 10
до рішення Синевирської сільської ради
від 24.12.2019 № 1

 

 

ПРОГРАМА

про проведення оцінки майна комунальної власності, що пропонується для відчуження або списання

 

Незалежна оцінка майна, що пропонується до відчуження або списання, проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (Закон України від 12 липня 2001 року №2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»).

Відповідно до пункту 11 Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року №1440, вибір бази оцінки залежить від мети, з якою проводиться оцінка майна, його особливостей, а також нормативних вимог.

Незалежна оцінка майна здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету або сесії сільради в якому зазначено уповноважену особу проводити певні дії з проведення та замовлення оціночної вартості певного об’єкта.

Загальна сума коштів з місцевого бюджету на проведення оціночної  вартості становить 1500 (п’ятнадцять тисяч) грн.:

 • з них на будівлі 7500 (сім тисяч п’ятсот) грн.;
 • на оцінку земельної ділянки 7500 (сім тисяч п’ятсот) грн.

Висновок про вартість майна, що пропонується до відчуження чи списання, за результатами рецензування погоджується розпорядженням сільського голови.

Початкова вартість продажу майна встановлюється на підставі погодженого висновку про вартість такого майна.

Після проведення оцінки майна суб’єкту господарювання забороняється вчиняти дії щодо об’єкта відчуження чи списання, які можуть призвести до зміни його вартості.

Погоджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дії згоди суб’єкта управління на відчуження або списання такого майна.

Відповідно до п. 5 Порядку №1314, списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, первісна (переоцінена) вартість яких становить менше 20000 грн., здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта згідно із зазначеним  порядком (за вийнятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію).

Відчуження та списання майна здійснюється безпосередньо суб’єктом господарювання, на балансі якого перебуває таке майно, лише після надання на це згоди або дозволу Синевирської сільської ради.

 

 

 Секретар Синевирської сільської ради                                   О.М. Шпілька