- Синевирська рада: законодавство - https://www.zakon.rada.synevyr.org.ua -

Рішення ради від 24.12.2019 № 5

27 сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від 24.12.2019 року № 5

Синевир

Про сільський бюджет на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Синевирської сільської ради вирішила:

 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 2904450 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2856300 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 48150 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 2904450 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2856300 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 48150 гривень згідно з додатком 2 та додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1500 гривень, що становить 0,04 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головного розпорядника коштів сільського бюджету на 2020 згідно з додатком 4 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2020 рік”:

– рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування);
– пальне;
– акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів;
– пальне;
– акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
Місцеві податки:
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
– земельний податок з юридичних осіб;
– земельний податок з фізичних осіб;
– орендна плата з фізичних осіб;
– туристичний збір, сплачений юридичними особами;
– туристичний збір, сплачений фізичними особами;
– єдиний податок з фізичних осіб;
– адміністративні штрафи та інші санкції;
– плата за надання інших адміністративних послуг;
– надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
– державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;
– державне мито, не віднесене до інших категорій;
– інші надходження;
– кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені ч.2 ст. 29 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

– екологічний податок;
– надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
– грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
– плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльності;
 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 2 статті 15 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

8. Надати Синевирському сільському голові та Синевирській сільській раді повноваження щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

9. Надати Синевирському сільському голові та Синевирській сільській раді повноваження щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних коштів;

4) взяття бюджетних зобов’язань, за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, та послуги зв’язку, укладання договорів за кожним видом у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати Синевирськомусільському головіта Синевирській сільській раді повноваження щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

11. Зазначити, що додатки  1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та фінансів.

 

 

Синевирський сільський голова М. Куруц